Hernieuwing lidgelden en lidkaarten

De nieuwe lidkaarten zijn vanaf 9 november beschikbaar en zijn geldig tot 31/12/2021.

Samen met de nieuwe lidkaart ontvangen jullie een attest bestemd voor de ziekenkas die onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van de ziekenkas) een tegemoetkoming voorziet.

Voor 2020 bedraagt het lidgeld 18 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen tot 12 jaar.

De lidkaarten 2020 blijven geldig tot 31 december 2021

Per lid van onze club kan men ook een “Walking in Belgium” bekomen aan de voorkeur prijs van 7 euro in plaats van de normale winkelprijs van 17 euro

Jullie ontvangen ook een nieuw getrouwheidsblad, geldig van 1/12/2019 tot 31/11/2020 waarmee onze leden tot 25 euro kunnen terugverdienen. Dit bedrag wordt nooit uitbetaald in speciën maar kan aangewend worden om deel te nemen aan onze activiteiten, aankoop Walking en clubkleding en kan ook niet dienen om het jaarlijks lidgeld te betalen.