Bestuur

Bestuur
Van links naar rechts boven: Jean-Marie Muller, Frans Verholle, Henri Goossens, Jozef De Prins, Alex Van Oosten, Martine Borremans, Thérèse Tollebeek
Onder: Gilbert Fieremans, Daniel Van Nieuwenhuysen, Dirk Van den Broeck, Rik Vanderveken; ontbreekt: Gilbert Vander Schueren
Voorzitter: Dirk Van den Broeck tel: 024605651 Gsm:0474279062
Ondervoorzitter: Daniel Van Nieuwenhuysen, Gsm: 0476205259
Secretaris: Frans Verholle, Gsm: 0488725806
penningmeester: Henri Goossens, tel.: 022673441 Gsm: 0476718924

 

Parkoers meester 1: Rik Vanderveken, Gsm: 0484036604
Parkoers meester 2: Alex Van Oosten. Gsm: 0494276626
Bestuurslid: Jozef De Prins. Tel: 022677957 
Bestuurslid: Gilbert Vander Schueren,  Gsm: 0474600171
Bestuurslid: Marie-Thérèse Tollebeek Gsm: 0476/613203

 

Bestuurslid: Gilbert Fieremans, Gsm: 0479/328816
Bestuurslid: Jean-Marie Muller Gsm: 0479/681242
Bestuurslid: Martine Borremans; Gsm 0474584324