Hernieuwing lidgelden

Betaal bij voorkeur via storting op onze bankrekening BE68 9799 7904 3334, eventueel kan men ook persoonlijk betalen aan onze penningmeester Henri Goossens na telefonische afspraak (0476/71.89.24), waar ook de Walking kan afgehaald worden.

Na betaling ontvangen jullie een attest bestemd voor de ziekenkas die onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van de ziekenkas) een tegemoetkoming voorziet.

Voor 2021 bedraagt het lidgeld 18 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen tot 12 jaar.

Na betaling bent u in orde met uw lidmaatschap van Wandelsport Vlaanderen en de Singelwandelaars tot 31 december 2021

Per lid van onze club kan men ook een “Walking in Belgium” bekomen aan de voorkeur prijs van 7 euro in plaats van de normale winkelprijs van 17 euro

Het getrouwheidsblad blijft geldig tot 31/11/2021, dus enkel de nieuwe leden krijgen een nieuw blad.  Daarmee kunnen onze leden tot 25 euro terugverdienen. Dit bedrag wordt nooit uitbetaald in speciën maar kan aangewend worden om deel te nemen aan onze activiteiten, aankoop Walking en clubkleding en kan ook niet dienen om het jaarlijks lidgeld te betalen.

Frans

secretaris Singelwandelaars