Hernieuwing lidgeld

Je kan je lidmaatschap van de Singelwandelaars jaarlijks hernieuwen door betaling van het lidgeld, bij voorkeur door storting op onze bankrekening BE88 9734 4792 7341.

Een andere betalingswijze ( bv. contant) is af te spreken met het secretariaat: 0474 58 43 24 of singel.wandelaars@outlook.com.

Voor het wandeljaar 2024 bedraagt het lidgeld 20 euro voor volwassenen en 15 euro voor kinderen tot 12 jaar.

Na betaling ontvang je een attest voor je ziekenfonds dat (onder bepaalde voorwaarden eigen aan je ziekenfonds) een terugbetaling voorziet.

Na registratie van je betaling in het Clubportaal van WSVL ( gebeurt door de secretaris) ben je in orde met je lidmaatschap van Wandelsport Vlaanderen en van de Singelwandelaars tot 31 december 2024. Je plastieken lidkaart blijft geldig. 

Als lid van onze club kan je ook een “Walking in Belgium” aankopen aan de voordelige prijs van 7 euro in plaats van de normale winkelprijs van 17 euro.

Je nieuwe stempelkaart is geldig van 1/12/2023 tot 30/11/2024.  Met je stempelkaart kun je tot 25 euro terugverdienen. Dit bedrag kan enkel aangewend worden op evenementen van onze club zoals vermeld op de waardekaart die je ontvangt na inlevering van je stempelkaart voor 30 november 2024.

Geniet alvast van dit wandeljaar

Frans

webmaster