Hernieuwing lidgelden en lidkaarten

De nieuwe lidkaarten zijn vanaf 13 november beschikbaar en zijn geldig tot 31/12/2019. Er is een “zitdag” voorzien op 13/11/2019 van 18.00 tot 20.00 uur in de inkomhal van de sporthal E.Soens Singel 57 Strombeek-Bever 1853. Samen met de nieuwe lidkaart ontvangen jullie een attest bestemd voor de ziekenkas die onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van de ziekenkas) een tegemoetkoming voorziet.

Voor 2019 bedraagt het lidgeld 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar.

De lidkaarten 2018 blijven geldig tot eind februari 2019.

Per lid van onze club kan men ook een “Walking in Belgium” bekomen aan de voorkeur prijs van 7 euro in plaats van de normale winkelprijs van 17 euro

Jullie ontvangen ook een nieuw getrouwheidsblad, geldig van 1/12/2018 tot 31/11/2019 waarmee onze leden tot 25 euro kunnen terugverdienen. Dit bedrag wordt nooit uitbetaald in speciën maar kan aangewend worden om deel te nemen aan onze activiteiten, aankoop Walking en clubkleding en kan ook niet dienen om het jaarlijks lidgeld te betalen.

Stuur vanaf 1 december en vóór 25/12/2018 uw getrouwheidsblad naar het secretariaat, alsook uw prestaties (aantal wandelingen in 2018, afgelegde km en totaal ooit afgelegde km),